Tretman zemljišta – zbog čega?

1. Fizički problemi sa zemljištem

2. Problemi sa hemijskim karakteristikama zemljišta

3. Problemi sa biološkom aktivnošću zemljišta


Zbog čega dolazi do gubitka kreča...

Zakišeljavanje pod uticajem primene mineralnih đubriva

  • 100 kg NPK đubriva (17-17-17) dovodi do gubitka 21 kg CaO
  • 100 kg amonijum nitrata dovodi do gubitka 33 kg CaO
  • 100 kg urea dovodi do gubitka 46 kg CaO


Ispiranje tokom kišnih perioda.

  • Ca++ se lako ispira uz pomoć kišnice bogate sa CO2 i sumporom
  • Globalno, ovi gubici variraju kod intenzivne proizvodnje od 400 do 800kg CaO

TERRACALCO 95

Poboljšava strukturu zemljišta

• Bolja otpornost u ekstremnim uslovima (suša, velika količina padavina, pojava kiselih kiša)
• Zemljište bez površinske pokorice
• Povećana propustnost za vodu i vazduh

Uticaj kiselosti na zemljište

Uticaj TerraCalco 95 na fizičke karakteristike (višak vode)

Cermei, jud. Arad ; Kukuruz je posejan u aprilu 2017 a zatim su usledile obilne padavine; Tamo gde je primenjen Terracalco kukuruz (čak i ako je bio pokriven vodom) je nikao bez problema; Tamo gde nije primenjen, u ovim uslovima nije ni proklijao;

Hemijsko poboljšanje tla
Usvajanje elemenata u zavisnosti od pHSvaki element (koristan ili toksičan) ima optimalnu pH vrednost za svoju aktivnost

Primer:
Toksičan efekat aluminijuma kontrolišemo održavanjem pH vrednosti iznad 5,5.

Dijagram pokazuje kako je usvajanje korisnih elemenata najoptimalnija za nivo pH od 6,8 do 7,2

Dijagram usvajanja elemenata

Uticaj Terracalco 95 na oslobađanje i povećanje dostupnosti hranljivih elemenata

Prahova – zasejano istog dana, aprilie 2017, iste agrotehničke mere, ogromna razlika između parcela.
Početni pH 4.1
Aplicirano 2 tone/ha, nakon tri meseca od aplikacije pH 5,9

Poboljšanje mikrobnog života u zemlji

Biološka aktivnost je fundamentalna za strukturu i plodnost tla

Iskoristivost organske materije

MINERALIZACIJA HUMUSA:
Koeficijent mineralizacije (K2) količinu mineralizovanog humusa u zavisnosti od pH vrednosti

Kalcijum dovodi do oslobađanja hranljivih elemenata sadržanih u organskoj materiji i zbog toga više nisu neophodne dodatne jedinice đubriva

Eksperiment za smanjenje kiselosti na primeru suncokreta – mini ogled

Aplicirana doza od 2 tone TerraCalco 95 po hektaru površine

Zaključci: Zašto Terracalco 95?

Male doze po jedinici površine u poređenju sa drugim oplemenjivačima;
Izuzetno brza reakcija, rastvara se skoro trenutno u prisustvu vlage ;
Granulisan proizvod (nesmetano se može raspršiti uređajima za raspršivanje mineralnih đubriva)
Lagana manipulacija (upakovan u big vreće) – čime su troškovi rukovanja i rasipanja drastično smanjeni

Zbog brze reakcije, preporučuje se upotreba i u proleće (januar-april) kao i u leto, jesen i zimu (jun - decembar), u zavisnosti od planirane kulture

Treba zapamtiti…TERRACALCO

Kako funkcioniše TerraCalco 95 u zemljištu?

Transformacija kalcijuma

Nizak pH /niska saturacija kalcijumom

Neutralan pH /ispravna saturacija kalcijumom

Šta preporučuje Evropsko udruženje proizvođača đubriva

Ustanovljeno je ispitivanjima da je za stabilne prinose i punu iskoristivost mineralnih đubriva neophodno dodati određenu količinu CaO 40 20 CaO. Rezultati ispitivanja se mogu videti na grafiku.

Evropsko udruženje proizvođača đubriva

GIPS - Uskoro u ponudi

Ogledna polja na kukuruzu – Ratkovo kod Kladova

Početni pH 5,34
Aplicirano 1 tona TerraCalco 95 po hektaru

Kontaktirajte nas

TerraFood d.o.o

Broj telefona: +381 60 30 55552

Elektronska posta: terrafooddoo@gmail.com

Adresa: Pašnjak 01, Barice 26367, Srbija

PIB: 106009661, Matični broj: 21514012, Tekući račun: 160-559199-94